pego-international

Privacyverklaring en veiligheid

Uw privacy

PEGO-International is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop PEGO-International persoonsgegevens verwerkt van klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt PEGO -International zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PEGO-International. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor PEGO-International uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt PEGO-International persoonsgegevens van u:

Wanneer u producten en/of diensten van de PEGO-International afneemt. Dit kan via onze webwinkel. De gegevens worden gebruikt voor het leveren en factureren van onze producten, voor de afhandeling van uw bestelling en het informeren over de status daarvan. Ook verstrekt PEGO-International de gegevens aan de buitenlandse telecomprovider op basis van wettelijke verplichtingen.

Wanneer u contact heeft met APEGO-International. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert of het contactformulier invult.


E-mail

Uw e-mailadres wordt door PEGO-International alleen gebruikt voor het toesturen van informatie over aangekochte producten en diensten. PEGO-International zal uw e-mailadres alleen voor eigen doeleinden gebruiken indien u daarvoor toestemming heeft gegeven tijdens de aankoop van uw product of dienst. Bij een akkoord mag PEGO-International u via het ingevulde e-mailadres op de hoogte houden over voor u interessante informatie, producten, diensten en aanbiedingen van InternationalSIM en u benaderen ten behoeve van evaluatie van het product. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@pego-international.com

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

PEGO-International laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies

PEGO-International maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website voor PEGO-International belangrijk.

Internationalsim.nl en andere websites

Op de site van PEGO-International treft u een aantal links aan naar andere websites. PEGO-International kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
PEGO-International , Wielstraat 2, 5664HP Geldrop of e-mail: info@pego-international.com

Wijzigingen

PEGO-International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het security & privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Geldrop, 21-12-2019